> Regulamin

Ogólne warunki i zasady w Centrum Kształcenia „EDUKATOR” w Hajnówce:

• Słuchacze muszą mieć w semestrze minimalnie jedną pracę kontrolną z pozytywną oceną z każdego przedmiotu. Praca może być uzupełniona w domu, ewentualnie na zajęciach.
• Nie będą odbywały się kartkówki, sprawdziany i odpytywania z materiałów.
• 50% obecności z każdego przedmiotu by móc zaliczyć go pozytywnie, więc można samemu kontrolować mając siatkę godzin, ilość obecności.
• Praktyki zawodowe są dowodem zakończenia danego semestru.
• Językiem obcym został j.angielski podstawowy
• Na stronie www.hajnowka.ckedukator.pl w prawym górnym rogu widnieje napis ‘strefa słuchaczy’ hasło do wejścia to ‘edukator’. Będą tam umieszczane wszelkie informacje dla Państwa takie jak plan zajęć, informacje od nauczycieli itp.
• Na terenie szkoły jest CAŁKOWITY zakaz palenia! Palić proszę poza terenem szkoły.
• Na przedstawionych siatkach godzinowych mają Państwo przedstawiony cały cykl nauki.
• Legitymacja jest ‘ważna’ tylko do 26 roku życia. Indeksy otrzymuje każdy uczeń.
• Zaświadczenia o nauce dostępne są w sekretariacie.
• Skierowanie do lekarza dla osób z Policealnej Szkoły Zawodowej dostępne są w sekretariacie.
• Numer kontaktowy w każdej sprawie – 733 799 783
• E-mailem kontaktowym jest – hajnowka@ckedukator.pl
• Matura nie jest obowiązkowa! Wykształcenie średnie to ukończenie liceum. Matura jest ‘przepustką’ na studia. Jeśli ktoś z Państwa zdecyduje z jakiego przedmiotu podchodzić będzie do matury, proszę o tym informować nauczycieli z danego przedmiotu.
• Sekretariat jest otwarty w każdy zjazd. Więc wszelkie sprawy można załatwić w czasie zjazdów, ewentualnie telefonicznie. Aktualne terminy otwarcia sekretariatu będą widoczne na stronie www. Z tego powodu proszę o zapytanie w razie problemów telefonicznie lub mailowo o termin przybycia.
• Jeśli ktoś z Państwa ma zaległości w sekretariacie czyli – brak wypełnionego formularza zgłaszającego, brak ksera świadectwa, brak ksera dowodu osobistego (tylko liceum), brak zdjęcia (do 26 roku życia dwa zdjęcia, po 26 roku życia jedno zdjęcie) , brak zaświadczenia od lekarza (tylko policealna) – proszę o szybkie uzupełnienie.


 

Dyrektor Centrum Kształcenia „EDUKATOR”


08.08.2018r.
© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design