Zawód: Technik usług kosmetycznych

Kwalifikacje: K1 – Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61.)

K2 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

Podbudowa programowa:
 do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej,realizuje program MENiS, symbol: 514207

Wystawiamy wszelkie zaświadczenia. Wystawiamy legitymacje oraz indeksy.
Organizujemy praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry). 
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika usług kosmetycznych.

Rekrutacja

Na kierunek technik usług kosmetycznych, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,
- 2 zdjęcia,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik usług kosmetycznych; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
- formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu
Do zadań absolwenta kierunku technik usług kosmetycznych należy: wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki leczniczej, pielęgnacyjnej oraz upiększającej, udzielanie porad z zakresu kosmetyki zdobniczej i zachowawczej, wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych. Ponadto absolwent kierunku technik usług kosmetycznych potrafi dokonywać diagnozy stanu skóry, wykonywać manicure oraz pedicure.


Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik usług kosmetycznych, mogą zarówno prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, jak również znaleźć zatrudnienie w nowoczesnych firmach kosmetycznych, salonach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej oraz renomowanych gabinetach kosmetycznych. Ponadto absolwenci kierunku technik usług kosmetycznych mogą znaleźć zatrudnienie, jako doradcy ds. sprzętu i materiałów kosmetycznych w hurtowniach oraz salonach, jak również, jako wizażyści w studio.


Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych ma na celu przygotowanie do:

  • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii
  • wykonywania zabiegów kosmetycznych na całym ciele
  • umiejętnego organizowania i zarządzania gabinetem kosmetycznym
  • sporządzania oraz stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych
  • samodzielnego ustalania rodzaju zabiegu kosmetycznego na podstawie rozpoznania
  • właściwej obsługi aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce
  • kierowania zespołem pracowniczym.

PLAN NAUCZANIA

Zawód: technik usług kosmetycznych

Symbol cyfrowy: 514207

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

System: zaoczny

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

2

Język obcy w kosmetyce

3

Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce

4

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

5

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stop i ciała

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

2

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stop i ciała

 

Podstawy przedsiębiorczości*

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawą programowa:
II semestr 2 tygodnie 80 godzin, IV semestr 2 tygodnie 80 godzin, Razem 4 tygodnie 160 godzin.
 
Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 (A.61.) odbywa się pod koniec klasy pierwszej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K2 (A.62.) odbywa się pod koniec klasy drugiej.

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design